Tin chứng khoán

Agriseco lãi 121 tỷ đồng năm 2020, vượt 38% kế hoạch năm

Nội dung

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco - Mã: AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu hoạt động tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước lên 58,4 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong kỳ của Agriseco đạt 21,4 tỷ đồng, tăng 58%; doanh thu hoạt động môi giới tăng tới 118% lên 11,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty chứng khoán báo lãi sau thuế giảm 25% còn 16,2 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm lợi nhuận quý IV chủ yếu đến từ việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp từ 23,4 lên 34,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu hoạt động của Agriseco tăng 10% so với năm trước, đạt 224,8 tỷ đồng. Lãi trước thuế tăng mạnh 42% lên 121 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch lãi trước thuế 88 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Agriseco đã hoàn thành vượt gần 38% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

Agriseco lãi 121 tỷ đồng năm 2020, vượt 38% kế hoạch năm - Ảnh 1.

(Nguồn: Thu Thảo tổng hợp của BCTC của Agriseco).

Kết thúc năm 2020, tổng giá trị tài sản của Agriseco đạt 2.286 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, danh mục đầu tư HTM của Agriseco có giá trị trên 1.021 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là trái phiếu KBC 200 tỷ đồng, trái phiếu Novaland 200 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn 585 tỷ đồng.

Agriseco lãi 121 tỷ đồng năm 2020, vượt 38% kế hoạch năm - Ảnh 2.

(Nguồn: BCTC quý IV/2020 của Agriseco).

Tính tới cuối quý IV, dư nợ cho vay hoạt động margin và ứng trước đạt 739 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng. Bên phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tăng 6% so với đầu năm lên 2.096 tỷ đồng.