Vân Anh Nguyễn

Vân Anh Nguyễn

Trong một thế giới thay đổi nhanh, lộ trình duy nhất đưa bạn tới thất bại đó là không dám mạo hiểm!

Bài phân tích

Xung đột Hamas - Israel

[Truyền thông Israel: Thủ tướng Israel thị sát quân đội Israel ở phía bắc Gaza lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra] Vào ngày 27 tháng 11, theo Times of Israel, trong bối cảnh lện...