Giao dịch với nhà môi giới từng đoạt nhiều giải thưởng *

Vào năm 2019 và 2020, 'Xu hướng đầu tư' đã xếp hạng GO Markets là số 1 về Dịch vụ khách hàng. Thêm vào đó, các chương trình giáo dục của chúng tôi đã đạt được giải thưởng cao nhất về mức độ hài lòng.
* Xu hướng đầu tư tại Úc. Báo cáo giao dịch đòn bẩy.

Thanh Tung Nguyen

Thanh Tung Nguyen

- Chuyên viên phân tích kỹ thuật - Tác giả hàng đầu trên Tradingview ( Cộng đông hàng đầu thế giới về thị trường tài chính) - Trader FX

Bài phân tích