Bài phân tích

Phân tích giá USD/JPY: Cơ hội SELL trong tuần!

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đứng đầu mức cao nhất trong 3 tháng là 1,5% và lãi suất 5 năm lần đầu tiên tăng trên 1% kể từ tháng 2/2020 khi sự đặt cược của các nhà đầu tư tăn...