Phần 5: Mô hình giá Harmonic

Bài 3: Mô hình Gartley & mô hình con cua, con dơi, con bướm

Nội dung

Vào thời trước, có một người giao dịch thông minh có tên là Harold McKinley Gartley. Ông mở dịch vụ tư vấn về thị trường chứng khoán vào khoảng giữa những năm 1930 với khá nhiều người sử dụng. Dịch vụ của ông là một trong số những dịch vụ đầu tiên sử dụng các phương pháp có tính khoa học và thống kê để phân tích thói quen của thị trường cổ phiếu.

Theo Gartley, ông ta cuối cùng đã có thể giải quyết 2 vấn đề lớn nhất của người giao dịch: mua cái nào và khi nào nên mua

Sau đó, người giao dịch đã nhận ra rằng những mô hình của ông có thể áp dụng sang các thị trường khác. Từ đó, nhiều sách, phần mềm giao dịch và những mô hình khác cũng được tạo ra từ mô hình Gartley

1. Mô hình Gartley hay còn gọi là Mô hình “222”

Mô hình Gartley “222” được đặt tên theo số của trang sách mà mô hình được tìm thấy trong quyển sách của Gartley, quyển Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán (Profits in the Stock Market). Mô hình Gartley là mô hình bao gồm mô hình ABCD cơ bản nhưng phía trước là một đoạn xu hướng

Mô hình này hình thành khi có một đợt điều chỉnh của xu hướng chính và nhìn giống chữ M khi nằm trong xu hướng tăng và giống chữ W khi nằm trong xu hướng giảm. Mô hình sẽ giúp tìm điểm vào lệnh tốt để đi thuận xu hướng.

Mô hình Gartley xuất hiện khi giá đang đi trong xu hướng (tăng hoặc giảm) nhưng bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh

Điều khiến Gartley trở thành một tín hiệu tốt khi nó xuất hiện là điểm đảo chiều là các mức Fibonacci hồi lại và Fibonacci mở rộng. Nó cho dấu hiệu mạnh hơn rằng có thể cặp tiền đảo chiều

Mô hình này có thể khó để xác đinh và khi bạn xác định nó, bạn có thể bổi rối khi sử dụng Fibonacci. Để đơn giản, bạn nên thực hiện từng bước một

Trong nhiều trường hợp, mô hình này bao gồm một mô hình ABCD tăng hoặc giảm ở trong, nhưng trước đó là một điểm X nằm xa hơn điểm D. Một mô hình Gartley “hoàn hảo” sẽ bao gồm các yếu tố sau:

1. Đoạn AB = 0.618 đoạn XA

2. Đoạn BC = 0.382 hoặc 0.886 đoạn XA

3. Nếu đoạn BC = 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.272 đoạn BC. Ngược lại, nếu đoạn BC = 0.886 AB thì đoạn CD có thể bằng 1.618 BC

4. Đoạn CD = 0.786 đoạn XA

2. Các mô hình con dơi, con cua, con bướm

Càng về sau, sự phổ biến của các mô hình Gartley càng tăng và sự tùy biến mô hình này từ phía người dùng bắt đầu xuất hiện.

Đặc điểm của các mô hình xuất hiện sau này là chúng đều được đặt tên theo con vật như con cua, con dơi, con bướm. Chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn.

Mô hình con cua Crab

Vào năm 2000, Scott Carney, một tín đồ của harmonic, phát hiện ra mô hình Con cua

Theo ông ta, đây là mô hình chính xác nhất giữa các mô hình harmonic bởi vì độ tột cùng (extreme) của Vùng giá đảo chiều tiềm ẩn (Potential Reversal Zone) từ đoạn tăng điểm XA

Mô hình này có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (reward to risk ratio) tốt bởi vì bạn có thể đặt dừng lỗ rất chặt. Mô hình con cua hoàn hảo sẽ bao gồm các yếu tố:

1. Đoạn AB bằng 0.382 hoặc 0.618 đoạn XA

2. Đoạn BC bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB

3. Nếu đoạn hồi lại của đoạn BC là 0.382 đoạn AB thì CD sẽ là 2.24 đoạn BC. Ngược lại, nếu đoạn BC là 0.886 đoạn AB thì CD sẽ bằng 3.618 đoạn BC

4. CD bằng 1.618 mở rộng đoạn XA

Mô hình con dơi - Bat

Đến năm 2001, Scott Carney tìm ra một mô hình Harmonic khác có tên là Con dơi. Con dơi được xác định bằng độ hồi lại ở mức 0.886 của đoạn XA như là vùng đảo chiều tiềm năng. Mô hình Con dơi có một số đặc tính sau:

1. Đoạn AB bằng 0.382 hoặc 0.5 đoạn XA

2. Đoạn BC có thể bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB

3. Nếu đoạn BC bằng 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.618 mở rộng của đoạn BC. Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì CD sẽ bằng 2.618 đoạn BC

4. CD bằng 0.886 đoạn XA

Mô hình con bướm - Butterfly

Mô hình tiếp đến cho bạn là mô hình Con bướm – Butterfly. Mô hình này được sáng tạo bởi Bryce Gilmore. Một mô hình con bướm hoàn hảo được xác định bởi mức hồi lại 0.786 của đoạn AB so với đoạn XA. Mô hình con bướm bao gồm các yếu tố:

1. Đoạn AB sẽ bằng 0.786 đoạn XA

2. Đoạn BC sẽ bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB

3. Nếu đoạn BC bằng 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.618 mở rộng của đoạn BC. Nếu đoạn BC bằng 0.886 của AB thì CD sẽ bằng 2.618 của đoạn BC

4. Đoạn CD có thể bằng 1.27 hoặc 1.618 đoạn XA