Phần 5: Mô hình giá Harmonic

Bài 4: 3 bước để giao dịch với mô hình giá Harmonic

Nội dung

Cách giao dịch với mô hình Harmonic chính là đợi mô hình “hoàn hảo” hoàn tất và mua hoặc bán theo hướng của nó.

Đây là 3 bước cơ bản để xác định mô hình Harmonic:

- Bước 1: Xác đinh mô hình Harmonic tiềm năng

- Bước 2: Đo đạc mô hình Harmonic tiềm năng

- Bước 3: Đặt lệnh mua hoặc bán theo hướng hoàn tất của mô hình Harmonic

Bằng cách theo 3 bước cơ bản này, bạn có thể xác định được những thiết lập có khả năng thắng lợi cao và giúp bạn kiếm lợi nhuận

Hãy xem quá trình 3 bước này trong thực tế

Bước 1: Xác đinh mô hình Harmonic tiềm năng

Nhìn có vẻ như là một mô hình Harmonic tiềm năng. Tại điểm này, chúng ta chưa chắc chắn liệu nó là mô hình gì. Nhìn có vẻ giống mô hình 3 sóng ngang, nhưng cũng có thể là Con dơi hoặc Con cua

Trước tiên hãy đánh dấu bằng chữ các điểm xoay chiều

Bước 2: Đo đạc mô hình Harmonic tiềm năng

Sử dụng công cụ Fibonacci, một cây viết, một mảnh giấy và viết xuống những thứ đã quan sát được

Như vậy mô hình này là mô hình ABCD tăng, là dấu hiệu mua vào

Bước 3: Đặt lệnh mua hoặc bán theo hướng hoàn tất của mô hình Harmonic

Một khi mô hình hoàn tất, điều bạn cần làm là vào lệnh phù hợp với việc mua hoặc bán

Trong trường hợp này, bạn sẽ đặt lệnh mua ở điểm D, tức là khoản 1.272 của Fibonacci mở rộng của đoạn BC, và đặt điểm dừng lỗ cách điểm vào lệnh của bạn vài pips

Điểm khó của mô hình harmonic là nó khá hoàn hảo và khó để phát hiện ra, như kiểu tìm kim cương trong đồng cỏ

Bên cạnh việc nắm vững các bước, bạn cần phải có đôi mắt tinh tường để nhận diện mô hình và rất nhiều kiên nhẫn để tránh việc vào lệnh sớm trước khi mô hình hoàn tất.