Phần 1: Chỉ báo Dao động và Chỉ báo Động lượng

Bài 4: Tóm lược về các chỉ báo và các giao dịch với các chỉ báo

Nội dung

Có hai dạng chỉ báo kỹ thuật : chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm

1. Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo dao động đưa ra tín hiệu trước khi sự một xu hướng mới hay sự đảo chiều xu hướng xảy ra.

2. Chỉ báo chậm hay chỉ báo động lượng đưa ra tín hiệu sau khi một xu hướng đã bắt đầu.

Nếu bạn có thể xác định bạn đang ở dạng thị trường nào, bạn có thể sử dụng đúng loại chỉ báo cho tín hiệu tốt nhất và tránh các chỉ báo cho tín hiệu sai.

Vậy làm thế nào để xác định khi nào sử dụng chỉ báo dao động và khi nào sử dụng chỉ báo động lượng, hoặc cả hai?

Đây là câu hỏi “quý hơn vàng”, vì nếu trả lời được thì bạn xem như đã chiến thắng. Mỗi người có một câu trả lời riêng cho vấn đề.

Sau cùng, chúng ta nên biết rằng các chỉ báo nhiều khi không đi cùng hướng.

Nhìn chung, cần sự tập luyện và quan sát của bạn để tự chọn cho mình chỉ báo phù hợp trong từng trạng thái thị trường.

Admin Invest318

Chuyên gia nhận định của ICAT GROUP
3 năm phân tích tin tức thị trường ngoại hối
Biên tập viên nội dung của Invest318