Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell: Sẽ linh hoạt để cung cấp thêm hỗ trợ nếu hoàn cảnh thay đổi

Nội dung

Sau quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi mục tiêu 0-0,25%, Jerome Powell, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang, đưa ra bình luận của mình về triển vọng chính sách.

Trích dẫn chính

"Lập trường chính sách hiện tại là phù hợp."

"Các điều kiện tài chính rất thích nghi."

"Các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất đang hoạt động tốt."

"Chúng tôi có thể linh hoạt cung cấp thêm hỗ trợ nếu hoàn cảnh thay đổi."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ của mình để hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian dài cho đến khi nền kinh tế được hoạt động tốt và thực sự."

"Bất cứ lúc nào chúng tôi cảm thấy nền kinh tế có thể sử dụng hỗ trợ mạnh mẽ hơn, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp."

Giới thiệu về Chủ tịch Fed Jerome Powell (theo Federalreserve.gov)

Jerome H. Powell nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 05 tháng 02 năm 2018, với nhiệm kỳ bốn năm. Ông Powell cũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cơ quan hoạch địch chính sách tiền tệ chính của Hệ thống Ông Powell là thành viên của Hội đồng Thống đốc kể từ khi nhậm chức vào ngày 25 tháng 05 năm 2012 để hoàn thành nhiệm kỳ còn dang dở của người tiền nhiệm. Ông được bổ nhiệm lại vào Hội đồng Thống đốc và tuyên thệ vào ngày 16 tháng 06 năm 2014 và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm 2028.