Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Bài phát biểu của Powell: Chúng tôi vẫn sẵn sàng tăng quy mô mua tài sản nếu thích hợp

Nội dung

Sau quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi mục tiêu 0-0,25%, Jerome Powell, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đưa ra bình luận về triển vọng chính sách.

Trích dẫn chính

"Các chính quyền tiểu bang và địa phương tuyển dụng rất nhiều người, sẽ theo dõi bức tranh hỗn hợp."

"Chương trình mua tài sản đang cung cấp hỗ trợ lớn cho nền kinh tế."

"Chúng tôi có khả năng mua thêm trái phiếu, hoặc mua trái phiếu dài hạn hơn và chúng tôi có thể sử dụng nó."

"Những tác động lớn đối với chính sách tiền tệ là dài hạn trong tương lai."

"Chúng tôi vẫn sẵn sàng tăng quy mô mua tài sản nếu điều đó trở nên phù hợp."

"Lập trường chính sách hiện tại là phù hợp."

"Hướng dẫn mua tài sản ngày hôm nay sẽ cung cấp hỗ trợ theo thời gian."

"Chúng tôi không nghĩ rằng nền kinh tế bị thiếu các điều kiện thích hợp, mà nghĩ rằng nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19."

Giới thiệu về Chủ tịch Fed Jerome Powell (theo Federalreserve.gov)

Jerome H. Powell nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Cục Hệ thống Dự trữ Liên bang vào ngày 05 tháng 02 năm 2018, với nhiệm kỳ bốn năm. Ông Powell cũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cơ quan hoạch địch chính sách tiền tệ chính của Hệ thống Ông Powell là thành viên của Hội đồng Thống đốc kể từ khi nhậm chức vào ngày 25 tháng 05 năm 2012 để hoàn thành nhiệm kỳ còn dang dở của người tiền nhiệm. Ông được bổ nhiệm lại vào Hội đồng Thống đốc và tuyên thệ vào ngày 16 tháng 06 năm 2014 và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm 2028.