AxiTrader

Hoạt động: 2007
Giấy phép: FCA (UK)
Đòn bảy Lên tới 1:500
Nền tảng MetaTrader4
Công cụ giao dịch Hợp đồng tương lai, Kim loại, Hàng hoá, Dầu, Tiền điện tử, Chỉ số, Ngoại hối
Loại tài khoản
Khối lượng giao dịch Micro, Mini, Standard, Units
Tiền tệ tài khoản AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, USD, CHF, JPY, HKD, CAD, PLN
Khối lượng giao dịch Micro, Mini, Standard, Units
Phương thức thanh toán
Chênh lệch
Hoa hồng $3.5