FBS

Hoạt động: 2009
Giấy phép: CySEC, International Financial Services Commission
Đòn bảy Lên tới 1:3000
Nền tảng Metatrader 4, Metatrader 5, Webtrading, Mobile trading, CopyTrade (social trading)
Công cụ giao dịch Kim loại, Dầu, CFDs, Ngoại hối
Loại tài khoản
Khối lượng giao dịch Mini, Standard
Tiền tệ tài khoản EUR, USD, THB
Khối lượng giao dịch Mini, Standard
Phương thức thanh toán
Chênh lệch
Hoa hồng Từ $3