GO Markets

Hoạt động: 2008
Giấy phép: ASIC
Đòn bảy Lên tới 1:500
Nền tảng MetaTrader4
Công cụ giao dịch Forex, CFDs, Chỉ số, Hàng hoá, Kim loại
Loại tài khoản
Khối lượng giao dịch Mini, Standard
Tiền tệ tài khoản AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF, HKD
Khối lượng giao dịch Mini, Standard
Phương thức thanh toán
Chênh lệch
Hoa hồng $2.5