IC Marktes

Hoạt động: 2007
Giấy phép: ASIC
Đòn bảy Lên tới 1:500
Nền tảng MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader
Công cụ giao dịch Hợp đồng tương lai, Kim loại, Hàng hoá, Cổ phiếu, Dầu, ETFs, Chỉ số, Ngoại hối
Loại tài khoản
Khối lượng giao dịch Micro, Mini, Maxi, Standard, Units
Tiền tệ tài khoản AUD, USD, JPY, EUR, NZD, SGD, GBP, CAD, HKD, CHF.
Khối lượng giao dịch Micro, Mini, Maxi, Standard, Units
Phương thức thanh toán
Chênh lệch
Hoa hồng Từ $3