Think Markets

Hoạt động: 2010
Giấy phép: ASIC, FCA, FSCA
Đòn bảy Lên tới 1:500
Nền tảng MetaTrader4, MetaTrader5, ThinkTrader
Công cụ giao dịch Forex, Cổ phiếu, CFDs, Kim loại, Chỉ số
Loại tài khoản
Khối lượng giao dịch Standard
Tiền tệ tài khoản AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, USD, CHF, JPY, HKD, CAD, PLN
Khối lượng giao dịch Standard
Phương thức thanh toán
Chênh lệch
Hoa hồng $3.5