Tin chứng khoán

BSC: Việt Nam có cơ hội được FTSE nâng hạng vào tháng 9 năm nay

Nội dung

Cụ thể, Việt Nam đã có 3 năm trong danh sách theo dõi nâng hạng thị trường mới nổi hạng 2 của FTSE kể từ khi lần đầu tham gia vào tháng 9/2018. Theo bộ tiêu chí FTSE Russell (cập nhật tháng 9/2020), TTCK Việt Nam để thỏa mãn 7/9 tiêu chí nâng hạng. 

Tiêu chí “Chu kỳ thanh toán-DvP” bị đánh giá “Hạn chế” do NĐT phải ký quỹ đủ tiền mặt trước khi đặt lệnh và tiêu chí “Thanh toán – Tỷ lệ hiếm khi giao dịch thất bại” không được đánh giá do chu kỳ thanh toán hiện tại khả năng giao dịch thất bại gần như không tồn tại.

FTSE Russell cũng ghi nhận tính xây dựng của cơ quan quản lý Việt Nam trong 12 tháng qua. Hai tồn tại này sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai mô hình đối tác trung tâm (CCP) mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đang thực hiện với đối tác Hàn Quốc.

Trường hợp VSD vận hành mô hình CCP và cho phép NĐT ứng trước tiền trước thời điểm xét hạng vào tháng 9/2021 thì Việt Nam có cơ hội sẽ được nâng hạng. 

Về MSCI, Việt Nam chưa cải thiện thêm được tiêu chí nâng hạng thị trường mới nổi của MSCI trong 3 năm gần nhất từ 2018 – 2020. Theo đó vẫn còn 9/17 tiêu chí cần phải cải thiện. Nếu so với Kuwait mới được nâng hạng năm 2020, Việt Nam vẫn còn 5 tiêu chí còn phải cải thiện để có thể nâng hạng. 

Trong báo cáo 6/2020, các tiêu chí MSCI đề cập cần cải thiện gồm: (1) Giới hạn sở hữu nước ngoài tại lĩnh vực có điều kiện; (2) TTCK bị ảnh hưởng đáng kể bởi room khối ngoại; (3) Quyền bình đẳng đầu tư nước ngoài liên quan thông tin Tiếng Anh và room sở hữu; (4) Mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối; (5) Đăng ký mở tài khoản phải có chấp thuận VSD; (6) Quy định thị trường và dòng thông tin bằng Tiếng Anh và (7) Thanh toán bù trừ không có thấu chi và ứng trước tiền. 

Một số tiêu chí trên sẽ cải thiện khi VSD vận hành mô hình CCP kể trên tuy nhiên các tiêu chí khác chưa sớm được cải thiện. 

Chứng khoán BSC cho rằng khả năng nâng hạng của MSCI diễn ra trong giai đoạn 2023 – 2015 tùy thuộc vào tốc độ cải thiện các tiêu chí nâng hạng. Trong năm 2021, Kuwait nâng hạng và khả năng Ireland nâng hạng cũng như Argentina hạ hạng cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng Việt Nam trong bộ chỉ số MSCI frontier.