Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Cán cân Thương mại Úc tháng 11: 5022 triệu AUD so với dự kiến 6400 triệu AUD; trước đó là 7456 triệu AUD

Nội dung

Cán cân thương mại của Úc (tính theo AUD) tháng 11 ở mức 5022 triệu (dự kiến 6400 triệu; trước đó là 7456 triệu với xuất khẩu (so với tháng trước) trong tháng 11: 3% (dự kiến: -2%; trước đó: 5%) và nhập khẩu trong tháng 11: 10% (dự kiến: 3%; trước đó: 1%).

AUD/USD giảm nhẹ sau dữ liệu để kiểm tra xu hướng giảm đối với mức 0,78 trong phạm vi 0,7797 và 0,7817.

Mô tả về Cán cân thương mại của Úc

Dữ liệu về Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, do Cơ quan thống kê Úc phát hành, bao gồm các giao dịch hàng hóa và dịch vụ (mua bán, chuyển đổi hàng hóa, quà tặng hoặc trợ cấp) từ người không cư trú cho người cư trú