EUR/USD

Cặp EUR/USD ngày 01/08/2019

Nội dung

Cặp EUR/USD ngày 01/08/2019

EUR/USD đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản SMAs đã cho thấy xu hướng giảm trong trung hạn. Thị trường đạt điểm thấp nhất năm 2019 tại mức 1.1026. Người bán muốn phá vỡ dưới mức này để đi về phía nam tới mức 1.1010, theo các chỉ số kỹ thuật hợp lưu.

(Theo fxstreet)