EUR/USD

Cặp EUR/USD ngày 26/07/2019

Nội dung

Cặp EUR/USD đã dần quen với phạm vi thấp hơn và đà giảm vẫn tồn tại trên biểu đồ bốn giờ. Hỗ trợ ban đầu đang chờ ở mức 1.1125, đây là mức thấp vào đầu tuần trước. Một số kháng cự đang chờ ở mức 1.1155, khiến cho cặp EUR/USD giảm vào đầu tuần này. 

(Theo fxstreet)