Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Chỉ số PMI ngành sản xuất của Caixin ở Trung Quốc ngày 20 tháng 12 ở mức 53 so với 54,7 dự kiến; 54,9 trước đó

Nội dung

Chỉ số PMI ngành sản xuất Caixin của Trung Quốc ngày 20 tháng 12 đạt mức 53,0 so với 54,7 dự kiến và mức 54,9 trước đó.

Báo cáo đầy đủ

  • Tình trạng của lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc tiếp tục được cải thiện trong tháng 12, mặc dù ở mức thấp nhất trong ba tháng. Các công ty báo hiệu việc mở rộng sản lượng và tổng số việc làm mới chậm hơn, nhưng vẫn còn dốc, trong khi doanh số xuất khẩu tăng nhẹ.

  • Đồng thời, các công ty đã có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với mức việc làm trong bối cảnh chi phí đầu vào tổng thể đang tăng nhanh do số lượng lực lượng lao động nhìn chung không thay đổi. Nhìn về phía trước, các công ty vẫn lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới, mặc dù niềm tin nói chung đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng.

Cập nhật về cặp AUD/USD 

Cặp AUD/USD đã tăng cao hơn sau dữ liệu và đạt mức cao nhất mới trong phiên là 0,7716, tăng khoảng 0,2% để bắt đầu tuần mới.

AUD/USD remains bid above 0.77 despite below-forecast China PMI

Mô tả về chỉ số PMI ngành sản xuất của Caixin ở Trung Quốc

Chỉ số PMI ngành sản xuất của Caixin ở Trung Quốc do Markit Economics phát hành, dựa trên dữ liệu được tổng hợp từ các câu trả lời hàng tháng cho các bảng câu hỏi được gửi đến các giám đốc điều hành mua hàng tại hơn 400 công ty thuộc khu vực sản xuất tư nhân.