Carl Icahn: "Kẻ cướp" lạnh lùng khiến phố Wall kính nể