John Bollinger: Cha đẻ của Bollinger Band – Công cụ phân tích phổ biến nhất thế giới

By Invest318 Update: 24-06-2020
John Bollinger: Cha đẻ của Bollinger Band – Công cụ phân tích phổ biến nhất thế giới

Nếu đã là trader chuyên giao dịch theo phân tích kỹ thuật, thì chắc chắn ai cũng sẽ biết đến thuật ngữ của một chỉ báo vô cùng quen thuộc, đó là Bollinger Band. Thế những không phải cũng biết câu chuyện về tác giả của loại công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất thế giới này. Bollinger Band được lấy tên của chính nhà đầu tư đã sáng tạo ra nó: John Bollinger!

Invest 318

  • Từ khóa: