Logo các hãng xe thời Covid-19: "tránh xa tau ra nha mài"

26-03-2020 - 04:30 | Thư giãn Forex
Logo các hãng xe thời Covid-19: "tránh xa tau ra nha mài"

Đứng trước virus corona thì logo các hãng cũng trở nên thức thời chăng...

Logo các hãng xe thời Covid-19:
Chữ H thể hiện hình ảnh 2 người bắt tay của Hyundai trở thành hình ảnh quen thuộc thời nay:
đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc.
 
Logo các hãng xe thời Covid-19:
Peugeot "Cô Vy" và vũ điệu rửa tay đang hot.
 
Logo các hãng xe thời Covid-19:
Siêu ngựa tạm ngừng sản xuất.
 
Logo các hãng xe thời Covid-19:
"Báo chồm" cũng phải ở yên một chỗ thời COVID-19.
 
Logo các hãng xe thời Covid-19:
"Siêu bò" hưởng ứng phong trào "Chúng tôi làm việc để giúp đỡ các bạn, Các bạn ở nhà để giúp đỡ chúng tôi".
 
Logo các hãng xe thời Covid-19:
Cánh chim không mỏi của Bentley cũng phải theo trend "Tôi ở nhà".
 
Logo các hãng xe thời Covid-19:
Audi: xa nhau từ đây...
 
Mercedes-Benz: Cleanest or Nothing?
Mercedes-Benz: Cleanest or Nothing?
 
logo
Rolls và Royce cũng cách xa nhau thời "Cô Vy".
 
Linh Lê (Theo tri thuc tre)