Nhận Định Forex 22/06 - 26/06: Mỹ công bố Dữ liệu GDP và Trợ cấp thất nghiệp lần đầu

By Invest318 Update: 22-06-2020
Nhận Định Forex 22/06 - 26/06: Mỹ công bố Dữ liệu GDP và Trợ cấp thất nghiệp lần đầu

Các dư liệu nhà đầu tư sẽ quan tâm trong tuần này là số ca xác nhận nhiễm COVID-19 mới. Ngoài ra, trong khi mặt trận dữ liệu sẽ có tâm điểm là Mỹ công bố Dữ liệu GDP và Trợ cấp thất nghiệp lần đầu được dự đoán sẽ gây sóng gió trên thị trường Tài chính.

Hãy cùng Invest 318 điểm qua các dữ liệu quan trọng và Nhận định từ VFI team cho thị trường tuần này:

Invest 318 - VFI TEAM

  • Từ khóa: