Nhận định thị trường ngoại hối tuần này 15/6 - 19/6: Hàng loạt Ngân hàng Trung ương công bố lãi suất