Phân tích giá cặp USD/CAD ngày 3/4: Người mua tìm kiếm mốc vượt quá 1.4185/90

By Invest318 Update: 03-04-2020
Phân tích giá cặp USD/CAD ngày 3/4: Người mua tìm kiếm mốc vượt quá 1.4185/90
Trong khi chuyển xuống phạm vi giao dịch hàng tuần giữa ngưỡng SMAs 21/10 ngày, cặp USD/CAD in tăng nhẹ khi đưa giá thầu lên mức 1.4155 vào đầu ngày thứ Sáu 3/4.
 
Ngoài SMA 10 ngày, đường xu hướng dốc xuống từ ngày 19/3, cũng bảo vệ cặp thẳng tới đường lên ngay lập tức vào khoảng 1.4185/90.
 
Mặt khác, mức 1.4085 bao gồm SMA 21 ngày dường như sẽ hạn chế cặp giảm giá trong thời gian ngắn.
 
Trong khi mức 1.4350 có khả năng xuất hiện trên các tín hiệu của phe bò khi nghỉ trên 1.4190, mốc 1.4000 có thể tạm dừng trung gian, dưới 1.4085, trước khi kéo báo giá xuống mức thấp xung quanh 1.3920 ngày 27/3.
 
Phân tích giá cặp USD/CAD ngày 3/4: Người mua tìm kiếm mốc vượt quá 1.4185/90
 
OVERVIEW
Today last price 1.4154
Today Daily Change 15 pips
Today Daily Change % 0.11%
Today daily open 1.4139
 
TRENDS
Daily SMA20 1.4083
Daily SMA50 1.3601
Daily SMA100 1.3375
Daily SMA200 1.3287
Vân Anh  (Theo FXstreet)
 
LEVELS
Previous Daily High 1.4299
Previous Daily Low 1.4079
Previous Weekly High 1.456
Previous Weekly Low 1.3922
Previous Monthly High 1.4668
Previous Monthly Low 1.3315
Daily Fibonacci 38.2% 1.4163
Daily Fibonacci 61.8% 1.4215
Daily Pivot Point S1 1.4046
Daily Pivot Point S2 1.3953
Daily Pivot Point S3 1.3826
Daily Pivot Point R1 1.4265
Daily Pivot Point R2 1.4392
Daily Pivot Point R3 1.4485