Sự kiện ngoại hối tuần này 23/3 - 27/3: Tâm điểm chú ý là các dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất của các nước trước đại dịch COVID-19

23-03-2020 - 11:48 | Tin Forex
Sự kiện ngoại hối tuần này 23/3 - 27/3: Tâm điểm chú ý là các dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất của các nước trước đại dịch COVID-19

Dù loạt dữ liệu sắp công bố sẽ cho nhà đầu thấy tác động kinh tế của đại dịch COVID-19, thị trường dường như sẽ tập trung chú ý vào động thái hỗ trợ kinh tế của chính phủ và ngân hàng trung ương các nước hơn, trong đó đáng chú ý nhất là Mỹ.

Hãy cùng Invest 318 điểm qua các dữ liệu quan trọng sẽ được công bố trong tuần tới:

Invest 318