[VIDEO] Nhận định thị trường tuần 15/6 - 19/6: USD tăng trong bối cảnh tình hình thế giới bất ổn, thời kỳ short sell đã đến