[VIDEO] Nhận định thị trường tuần 29/06 - 03/07: Bán Dầu - mua Vàng - mua Đô!!