Tin chứng khoán

Chứng khoán BOS báo lãi quí III 1 tỉ đồng, định giá lại cổ phiếu BAV của Bamboo Airways

Nội dung

Mới đây, Chứng khoán BOS (Mã: ART) công bố kết quả kinh doanh quí III với tín hiệu không mấy khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều sụt giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu của công giảm 84% so với cùng kì, xuống còn 7,3 tỉ đồng. Hoạt động cốt lõi là môi giới chứng khoán giảm thu 83%, chỉ còn đạt hơn 4,7 tỉ đồng. Kết quả, Chứng khoán BOS ghi nhận lợi nhuận sau thuế còn 983 triệu đồng trong quí III, giảm 93% so cùng kì năm ngoái.

Chứng khoán BOS báo lãi giảm 93%, hạ định giá cổ phiếu BAV của Bamboo Airways - Ảnh 1.

Nguồn: Giải trình BCTC quí III

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Chứng khoán BOS là 1.138 tỉ đồng, giảm nhẹ 23 tỉ đồng so với đầu kì. Tiền mặt chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 319 tỉ đồng. Giá trị cho vay margin của công ty tính đến cuối quí III là 138 tỉ đồng.

Về hoạt động đầu tư, tổng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Chứng khoán BOS tính đến cuối quí III là 229,1 tỉ đồng.

Chứng khoán BOS báo lãi giảm 93%, hạ định giá cổ phiếu BAV của Bamboo Airways - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quí III

Trong quí III, Chứng khoán BOS đánh giá tăng khoản đầu tư vào cổ phiếu GAB thêm 2,94 tỉ đồng. Tuy nhiên, khoản đầu tư vào cổ phiếu BAV của Bamboo Airways giảm giá trị hợp lí 19,5 tỉ đồng, xuống còn 191,75 tỉ đồng. Giá gốc khoản đầu tư này là 130 tỉ đồng, tăng 30 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trước đó, vào thời điểm cuối quí II, Chứng khoán BOS ước tính giá trị hợp lí khoản đầu tư vào cổ phiếu BAV của Bamboo Airways là 211,25 tỉ đồng. Việc hạch toán tăng giá hợp lí đối với cổ phiếu BAV thời điểm đó diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways đang thua lỗ.