Tin chứng khoán

Chứng khoán BSC tranh thủ chốt lời hàng trăm tỷ đồng HPG, HSG và STB trong quý IV/2020

Nội dung

Chứng khoán BSC tranh thủ chốt lời hàng trăm tỷ đồng HPG, HSG và STB trong quý IV/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC Chứng khoán BSC

Theo ghi nhận, giá trị danh mục đầu tư của Chứng khoán BSC tại thời điểm 31/12/2020 giảm xuống còn 665 tỷ đồng, thời điểm đầu năm là 718 tỷ đồng. Trong đó, giá trị cổ phiếu niêm yết giảm mạnh nhất từ 399 tỷ đồng (giá trị hợp lý) xuống còn 17,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III năm ngoái, Chứng khoán BSC nắm giữ tỷ trọng lớn các mã như HPG (34,4 tỷ đồng), HSG (55,6 tỷ đồng), STB (34,7 tỷ đồng), PVT (37,4 tỷ đồng), ngoài ra còn có các cổ phiếu khác với giá trị 144,9 tỷ đồng. Các mã trên đều trong trạng thái có lãi. 

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2020, giá trị của các cổ phiếu HPG chỉ còn là 2,1 tỷ đồng. Hai mã STB và PVT là 194,8 tỷ đồng và 68,6 tỷ đồng. Giá trị các cổ phiếu khác là 15,4 tỷ đồng. Như vậy, Chứng khoán BSC đã chốt lời hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu HPG, HSG, PVT và STB trong quý IV năm 2020.

Thay vào đó, Chứng khoán BSC phân bổ giá trị danh mục tự doanh sang các tài sản có độ rủi ro thấp hơn. Cụ thể, Chứng khoán BSC gia tăng nắm giữ 255 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và 91 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi tại thời điểm cuối năm 2020 trong khi chưa từng nắm giữ thời điểm đầu năm. 

Giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu niêm yết của Chứng khoán BSC không có biến động trong năm 2020.