Tin chứng khoán

Chứng khoán HSC đã mua hơn 9 triệu chứng chỉ quỹ VFMVN DIAMOND ETF

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC - Mã: HCM) vừa công bố thông tin về việc gia tăng tỷ lệ sở hữu các chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).

Cụ thể, Chứng khoán HSC đã mua hơn 8,9 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và 196.741 chứng chỉ quỹ FUEVFVND, nâng tỷ lệ sở hữu lên tương ứng 0,054% và 1,992%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/1 đến ngày 21/1 theo phương thức thoả thuận, khớp lệnh và hoán đổi. 

Ông Lê Anh Minh, Thành viên HĐQT của DCVFM hiện cũng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HSC. Ngoài ra, ông Johan Nyvene (Nguyễn Quốc Huân) hiện cũng là Thành viên HĐQT tại cả DCVFM và Chứng khoán HSC.

Chứng khoán HSC công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu hoạt động tăng 108% lên 848 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, tăng tới 190,5% lên 427 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 8% lên 137 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu thuần 2.248 tỷ đồng, tăng 44% với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cả năm 2020 lần lượt đạt 660 tỷ đồng và 531 tỷ đồng, tăng 24% và 22,5% so với kết quả đạt được trong năm 2019.

Phong Nguyễn

Chuyên gia nhận định của ICAT GROUP
3 năm phân tích tin tức thị trường ngoại hối
Biên tập viên nội dung của Invest318