Tin chứng khoán

Chứng khoán VNDirect sẽ phát hành gần 215 triệu cp với giá 14.500 đồng/cp

Nội dung

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) vừa có nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, VNDirect sẽ phát hành hơn 214,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:1 - cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 14.500 đồng/cp, bằng 40% thị giá cổ phiếu trên sàn. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu VND ở 36.200 đồng/cp.

Ước tính với mức giá như trên, số tiền mà Chứng khoán VNDirect thu về từ đợt phát hành là hơn 3.100 tỷ đồng. Như đã thông tin trước đó, mục đích phát hành là để mở rộng năng lực cho khách hàng vay ký quỹ, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

Với nhu cầu nguồn vốn về cho vay margin, hầu hết các công ty chứng khoán lớn đều lên phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây nhất, ĐHĐCĐ Chứng khoán MB (MBS) thông qua phương án phát hành 70,4 cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10:3) với giá 10.000 đồng/cp.

Trước đó, Chứng khoán HSC (Mã: HCM) có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu hữu để tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cp được mua thêm 1 cp mới). Giá phát hành của công ty là 14.000 đồng/cp. Công ty dự kiến sử dụng 2.135 tỷ đồng huy động được để cho vay ký quỹ (1.495 tỷ đồng), bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành (427 tỷ đồng) và vốn cho tự doanh (213,3 tỷ đồng)