Tiền điện tử

Cơ quan quản lý Vương quốc Anh gia hạn đăng ký cho các doanh nghiệp tiền điện tử

Nội dung

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) vừa công bố “chế độ đăng ký tạm thời” cho các doanh nghiệp tiền điện tử hiện có.

Chế độ mới cho phép các công ty tiền điện tử đã đăng ký tiếp tục hoạt động cho đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Hạn chót trước đó là ngày 10 tháng 1 năm 2021.

FCA cho biết: “Chế độ đăng ký tạm thời dành cho các doanh nghiệp tiền điện tử hiện tại đã nộp đơn đăng ký trước ngày 16 tháng 12 năm 2020 và các đơn đăng ký vẫn đang được đánh giá. “Điều này nhằm cho phép các doanh nghiệp hiện tại tiếp tục giao dịch sau ngày 9 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày 9 tháng 7 năm 2021, trong khi FCA vẫn đang xác định đơn đăng ký của họ.”

Cơ quan quản lý cho biết họ đang kéo dài thời hạn vì họ không thể đánh giá tất cả các công ty đã nộp đơn đăng ký “do sự phức tạp và tiêu chuẩn của các đơn đăng ký nhận được và đại dịch hạn chế khả năng của FCA đến thăm các công ty theo kế hoạch.”

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block