Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

CPI hàng năm của Anh cao hơn ước tính ở mức 0,6% trong tháng 12, GBP/USD quay trở về các mức cao

Nội dung

  • CPI tháng 12 của Anh tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, so với dự kiến là ​​+0,5%.
  • CPI tháng 12 của Anh tăng 0,3% trên cơ sở hàng tháng so với mức + 0,2% dự kiến.
  • GBP/USD quay trở lại mức cao hàng ngày là 1,3669 sau dữ liệu.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh trong 12 tháng đã tăng 0,6% so với mức +0,3% trong tháng 11 và cao hơn kỳ vọng là +0,5%, theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) vào Thứ Tư.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi tháng 12 (không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng biến động) đạt mức +1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức +1,1% đạt được trong tháng 11 và vượt dự báo đồng thuận là +1,3%.

Các số liệu hàng tháng cho thấy giá tiêu dùng ở Anh đạt +0,3% trong tháng 12 so với kỳ vọng +0,2% và -0,1% tháng trước đó.

Điểm chính (qua ONS):

“Chỉ số Giá tiêu dùng bao gồm tỷ lệ lạm phát 12 tháng chi phí nhà ở của chủ sở hữu (CPIH) là 0,8% vào tháng 12/2020, tăng từ 0,6% trong tháng 11”.

“Đóng góp lớn nhất vào tỷ lệ lạm phát CPIH 12 tháng đến từ lĩnh vực giải trí và văn hóa (0,35 điểm phần trăm)”.

“Chi phí vận tải tăng đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức thay đổi hàng tháng, trong khi giá quần áo và các mặt hàng giải trí và văn hóa tăng đều đóng góp 0,10 điểm phần trăm vào mức tăng lạm phát; những khoản này đã được bù trừ bởi giá thực phẩm và đồ uống không cồn giảm làm kéo tỷ lệ lạm phát xuống.”

Ý nghĩa ngoại hối:

Theo sau dữ liệu CPI lạc quan của Vương quốc Anh, cặp GBP/USD vẫn giữ xu hướng tăng đồng thời chạm mức cao hàng ngày gần 1,3669.