Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

CPI sơ bộ của khu vực đồng Euro giảm 0,3% so với năm trước trong tháng 10 như dự kiến

Nội dung

Theo dữ liệu nhanh của Eurostat về báo cáo CPI của Khu vực Euro, CPI hàng năm đã giảm 0,3% vào tháng 10, phù hợp với kỳ vọng là -0,3% và -0,3% của tháng trước đó.

Trong khi đó, chỉ số CPI cốt lõi đã tăng 0,2% trong tháng được báo cáo so với kỳ vọng +0,2% và +0,2% trong tháng trước đó.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của khu vực đồng Euro là 8,3% so với 8,3% dự kiến và 8,1% trong tháng trước đó.

Chi tiết chính (qua Eurostat)

“Trong các thành phần chính của lạm phát của khu vực đồng euro, thực phẩm, rượu và thuốc lá dự kiến sẽ có tỷ lệ lạm phát hàng năm cao nhất trong tháng 10 (2,0%, so với 1,8% trong tháng 9), tiếp theo là dịch vụ (0,4%, so với 0,5% trong tháng 9), và cuối cùng là hàng công nghiệp phi năng lượng (-0,1%, so với -0,3% trong tháng 9) và năng lượng (-8,4%, so với -8,2% trong tháng 9).”