Tiền điện tử

Doanh thu của thợ đào ETH đạt 262 triệu đô la trong tháng 11

Nội dung

Các thợ đào ETH đã kiếm được khoảng 262 triệu đô la doanh thu trong tháng 11, tăng so với số liệu của tháng 10.

Trong số đó, 64,1 triệu đô la doanh thu đến từ phí giao dịch. Phí giao dịch trên Ethereum đã tăng đột biến vào đầu năm nay trong bối cảnh hoạt động liên quan đến DeFi gia tăng và chi phí liên quan của việc xây dựng các hành động phức tạp.

Tháng 11 đánh dấu tháng cao thứ ba về phí giao dịch trong năm 2020 cho đến nay, với kỷ lục 321,3 triệu đô la trong tháng 9. Hơn 170 triệu đô la trong doanh thu thực hiện trong tháng 9 đến từ phí giao dịch.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block