Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Dữ liệu tháng 11 của Trung Quốc: Doanh số bán lẻ thấp hơn ước tính, ở mức 5,0%, Sản xuất công nghiệp ổn định ở mức 2,6%

Nội dung

Doanh số bán lẻ tháng 11 của Trung Quốc theo năm, ở mức 5,0% so với +5,2% dự kiến và +4,3% trong tháng trước, với Sản lượng công nghiệp theo năm là +7,0% và +7,0% dự kiến và +6,9% vào tháng trước.

Trong khi đó, Đầu tư tài sản cố định theo năm ở mức 2,6% so với + 2,6% dự kiến và +1,8% trong tháng trước đó.

Chi tiết bổ sung

  • Đầu tư tài sản cố định khu vực tư nhân của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 tăng 0,2% theo năm.

  • Đầu tư vào cơ sở hạ tầng từ tháng 1 đến tháng 11 của Trung Quốc tăng 1,0% theo năm.

  • Tỷ lệ thất nghiệp dựa trên khảo sát trên toàn quốc tháng 11 của Trung Quốc ở mức 5,2%.

  • Tỷ lệ thất nghiệp dựa trên khảo sát của Trung Quốc tháng 11 ở 31 thành phố lớn ở mức 5,2%.

  • Nền kinh tế Trung Quốc đã tạo ra 10,99 triệu việc làm trong giai đoạn từ tháng 1-tháng 11.

Tác động đối với cặp AUD/USD

Dữ liệu vĩ mô hỗn hợp của Trung Quốc đã không thể gây ấn tượng với phe đầu cơ giá lên của đồng đô la Úc. Cặp AUD/USD giao dịch tăng quanh mức 0,7535 sau khi phát hành dữ liệu.