Tin chứng khoán

Enteco Việt Nam (GMA) mang gì lên sàn HNX?

Nội dung

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu GMA của CTCP Enteco Việt Nam. Theo đó, số lượng cổ phiếu được chấp thuận niêm yết là 6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 60 tỉ đồng. 

Tăng vốn 30 lần sau 10 năm hoạt động

Enteco được thành lập ngày 10/10/2011 với vốn điều lệ 2 tỉ đồng do 3 cổ đông sáng lập nắm giữ. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực cho thuê và sữa chữa máy móc thiết bị công trình; sản xuất các thiết bị công trình phục vụ ngành thi công nền móng, xây dựng dân dụng.

Để đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh thì từ năm 2013 đến năm 2018, công ty đã có 3 lần tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 2 tỉ đồng lên 60 tỉ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của Enteco tăng 30 lần kể từ khi đi vào hoạt động.

Thông tin về hoạt động kinh doanh, công ty hiện là đối tác, nhà cung cấp cho các đơn vị thi công công trình tại Việt Nam như Delta, Fecon, Xây dựng Jikon, Tổng Công ty Licogi - CTCP...

Cơ cấu cổ đông cô đặc

HNX chấp thuận niêm yết cổ phiếu GMA của Enteco Việt Nam - Ảnh 1.

Danh sách cổ đông lớn. Nguồn: Bản cáo bạch của CTCP Enteco Việt Nam

Enteco Việt Nam có cơ cấu cổ đông khá cô đặc. Tính đến ngày 13/8/2020, CTCP Chứng khoán Everest và ba cổ đông cá nhân đã nắm gần 66,1% vốn điều lệ, tương đương gần 4 triệu cổ phiếu GMA. Cổ đông Đỗ Khanh Trà nắm giữ gần 1,8 triệu cp, tương đương 29,8% vốn điều lệ của công ty. Đáng lưu ý, ba cổ đông này đều không nằm trong ban lãnh đạo.

Hơn 2 triệu cổ phiếu còn lại được nắm giữ bởi 19 cổ đông cá nhân trong nước, danh sách cổ đông của Enteco không bao gồm cổ đông nước ngoài. 

Tình hình kinh doanh

Về tình hình kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận của công ty không mấy ổn định trong các năm gần đây. Năm 2019, Enteco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của đạt gần 118 tỉ đồng và lãi ròng đạt hơn 4 tỉ đồng, tăng lần lượt 6% và 5,5% so với năm 2018. 

Sang đến năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công ty báo cáo doanh thu thuần 6 tháng đầu năm giảm 33% so với cùng kì xuống còn 52 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí bán hàng giảm mạnh và lợi nhuận gộp tăng đáng kể nên lợi nhuận sau thuế bán niên đạt gần 4 tỉ đồng, tăng 94% so với cùng kì năm 2019.

HNX chấp thuận niêm yết cổ phiếu GMA của Enteco Việt Nam - Ảnh 2.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức. Nguồn: Bản cáo bạch của CTCP Enteco Việt Nam

Năm 2020, HĐQT công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh với 130 tỉ đồng doanh thu thuần và hơn 47 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 40% mục tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của công ty tính đến 30/6/2020 là 137 tỉ đồng, tăng 3 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu, tài sản dài hạn đạt 86 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 65%.

Trong năm 2019, Enteco đã điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm các khoản nợ và gia tăng vốn chủ sở hữu nhằm tăng tính tự chủ tài chính cho hoạt động của công ty. Theo đó, vốn chủ hữu của công ty đã tăng lên 69 tỉ đồng vào cuối năm 2019, tương ứng với mức tăng khoảng 6,25%.

Cơ cấu nguồn vốn tính đến ngày 30/6 không có nhiều biến động so với thời điểm cuối năm 2019. Giá trị vốn chủ sở hữu tính đến cuối quí II đạt 72 tỉ đồng, chiếm khoảng 53% tổng tài sản.