Tiền điện tử

ETH bị khóa trong DeFi giảm 2,23 triệu kể từ khi ETH 2.0 ra mắt

Nội dung

Số lượng ETH bị khóa trong các giao thức DeFi kể từ giữa tháng 11 đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ DeFiPulse.com, số lượng Ethereum bị khóa trong DeFi đã giảm khoảng 2,23 triệu kể từ ngày 15 tháng 11.

Vào ngày 16/11, số lượng Etheruem bị khóa trong DeFi là 8.929 Triệu. Tại thời điểm viết bài (4/12), số lượng Ethereum bị khóa trong DeFi hiện ở mức 6,7 triệu ETH. Đây là mức giảm mạnh 25% và có thể được hình dung qua biểu đồ sau đây.

Sự sụt giảm số lượng Ethereum trên các giao thức DeFi trùng hợp với việc staking ETH 2.0. Theo dữ liệu từ CryptoQuant.com, số lượng Ethereum được gửi vào hợp đồng ETH 2.0 bắt đầu tăng theo cấp số nhân vào khoảng giữa tháng 11. Biểu đồ dưới đây, do CryptoQuant.com cung cấp, chứng minh rõ hơn thực tế này.

Tại thời điểm viết bài, tổng cộng 978.656 ETH đã được gửi vào hợp đồng thông minh, do đó chiếm khoảng một nửa số ETH không còn bị khóa trong DeFi.

Cũng đáng nói hơn, là các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance, Coinbase, Okex, Huobi đều có kế hoạch hỗ trợ staking ETH2.0. Binance đã bắt đầu cho phép người dùng staking ETH của họ trong khi Coinbase sẽ làm như vậy vào năm 2021.

Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư Ethereum không cần phải có đầy đủ 32 ETH cần thiết để staking ETH 2.0 và có thể tham gia thông qua tổng hợp trên các sàn giao dịch này. Trong trường hợp của Binance, phần thưởng staking ước tính vào khoảng từ 5% đến 20% APY.

Sự hấp dẫn và an toàn của các khoản tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử có thể tạo động lực cho các nhà đầu tư Ethereum chọn staking ETH2.0 qua các giao thức DeFi. Những người sau dễ bị” kéo thảm” và dính flash loan, do đó tạo ra một chút lo lắng cho những người nông dân canh tác lợi nhuận (yield farmers).

Thạch Sanh

Theo EWN