Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

EUR/USD sẽ kiểm tra mức thấp nhất trong tháng 9 ở 1,1612 – Credit Suisse

Nội dung

Cặp EUR/USD khi ở dưới 1,1688/85 sẽ thiết lập một mức đỉnh quan trọng hơn và các nhà phân tích tại Credit Suisse kỳ vọng động thái này sẽ mở đường để cặp tiền kiểm tra mức thấp của tháng 9 tại 1,1612.

Trích dẫn chính

“Sự suy yếu của EUR/SD đã tăng nhanh sau khi cặp tiền rơi xuống dưới mức thấp nhất giữa tháng 10 ở 1,1689/85 và cặp tiền đã hoàn thành một đỉnh quan trọng hơn, và chúng tôi hy vọng điều này sẽ dọn đường cho việc kiểm tra mức thấp 1,1612 tháng 9”.

“Cặp tiền sẽ chưa thể vượt qua mức thấp nhất tháng 9 ở 1,1612 này nhưng tại một thời điểm thích hợp, ở dưới mức này, cặp tiền sẽ có thể chạm mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức thoái lui 50% của đợt tăng giá từ cuối tháng 6 ở 1,1590. Cuối cùng là một mức hỗ trợ quan trọng hơn ở 1,1495/85 - mức cao tháng 3 và mức thoái lui 38,2% của toàn bộ đợt tăng năm 2020 - mức mà chúng tôi cho rằng sẽ là một mức sàn vững chắc để nối lại xu hướng tăng cốt lõi. Nếu đà giảm kéo dài, đây không phải là kịch bản cơ bản của chúng tôi, điều này sẽ cảnh báo về một động thái đảo chiều giảm giá gây hại hơn với mức hỗ trợ tiếp theo được thấy ở 1,1425/23.”

“Mức kháng cự ban đầu chuyển đến 1,1695, sau đó là 1,1712/18, với 1,1758/61 hiện tại là mức giới hạn lý tưởng để giữ rủi ro trước mắt là giảm giá. Ở trên đó, cặp tiền có thể kiểm tra lại mức 1,1786/96, nhưng ở đây dự kiến sẽ xuất hiện những người bán mới."