Tiền điện tử

Gã khổng lồ bảo hiểm MassMutual mua 100 triệu đô la Bitcoin

Nội dung

Công ty bảo hiểm MassMutual có trụ sở tại Massachusetts vừa thông báo rằng họ đã mua 100 triệu đô la Bitcoin cho tài khoản đầu tư chung của mình.

Theo một báo cáo từ The Wall Street Journal, công ty đã mua 5.470 Bitcoin với mức giá hiện tại là 18.279 đô la – thông qua công ty quản lý quỹ NYDIG có trụ sở tại New York. MassMutual cũng được cho là đã mua 5 triệu đô la vốn cổ phần trong NYDIG, nơi nắm giữ 2,3 tỷ đô la tiền điện tử.

MassMutual nói rằng khoản đầu tư này là một phần của chiến lược rộng lớn, với mục tiêu đạt “mức độ tiếp xúc được đo lường nhưng có ý nghĩa đối với khía cạnh kinh tế đang phát triển trong thế giới kỹ thuật số ngày càng tăng của chúng ta.” Thêm rằng:

“Khoản đầu tư 100 triệu đô la của chúng tôi vào Bitcoin thông qua NYDIG sẽ chiếm 0,04% – hoặc ít hơn 1/10 của 1% – trong tổng số GIA của chúng tôi.”

Việc mua này diễn ra khi các tổ chức lớn đang áp dụng Bitcoin lần đầu tiên và đầu tư tiền điện tử sẽ lâu hơn. Vào tháng 9, công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy đã mua hơn 425 triệu đô la Bitcoin làm tài sản dự trữ. Đầu tuần này, công ty đã thông báo họ cũng sẽ đầu tư số tiền thu được từ một đợt chào bán chứng khoán trị giá 400 triệu đô la vào Bitcoin.

MassMutual giám sát hơn 235 tỷ đô la trong tài khoản đầu tư chung của mình tính đến ngày 30 tháng 9.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph