L
o
a
d
i
n
g
.
.
.
I
N
V
E
S
T
3
1
8
.
C
O
M
.
50$

Thưởng đăng ký tài khoản


Tiền thưởng 50$ và tiền lãi chỉ có thể được rút ra nếu tài khoản giao dịch đủ điều kiện: tối thiểu 5 lot tiêu chuẩn FX và kim loại trong vòng 60 ngày Lưu ý:

 • Hạn đăng ký 29/09/2023
 • Một địa chỉ IP chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất
 • Không yêu cầu nạp tiền
 • Thời gian giao dịch: 60 ngày
 • Tất cả lợi nhuận đều rút được
 • Áp dụng cho các khách hàng mới
Chi tiết
MỞ TÀI KHOẢN
30%

Thưởng giao dịch


Nhân đôi khoản tiền nạp tiếp theo của bạn trong thời gian khuyến mãi!

 • Dành cho khách hàng nạp từ $1000
 • Từ 07/06/2023 đến hết 31/08/2023
 • Thời gian sử dụng bonus: từ 7/6/2023 đến hết 31/09/2023
 • Tất cả bonus sẽ bị xoá nếu vốn của khách hàng giảm xuống nhỏ hơn tiền bonus hoặc vào ngày hết hạn chương trình là 01/10/2023

*Đ.khoản&ĐK.

Chi tiết
MỞ TÀI KHOẢN
$4000

Quà tặng giao dịch


Dành riêng cho khách hàng trực tiếp của Invest318.

 • Dành cho khách hàng nạp từ $1000
 • Thời gian đăng ký: 01/08/2023 đến hết 31/10/2023
 • Thời gian giao dịch: 30 ngày kể từ ngày nạp tiền giao dịch.
 • Tài khoản áp dụng: MT4/ MT5
 • Loại tài khoản: Tiêu chuẩn (Standard)

*Đ.khoản&ĐK.

Chi tiết
MỞ TÀI KHOẢN