Tiền điện tử

Hacker ví Parity trị giá hơn 110 triệu đô la năm 2017 bắt đầu chuyển ETH

Nội dung

Sau hơn ba năm không hoạt động, một địa chỉ được liên kết với một trong những vụ hack lớn nhất trên Ethereum đã bắt đầu di chuyển ETH. Vào năm 2017, Parity đã mất hơn 150.000 ETH (khoảng 30 triệu đô la vào thời điểm xảy ra vụ hack, hiện tại là hơn 110 triệu đô la) cho một hacker đã khai thác lỗ hổng trong ví phần mềm multi-sig của nó. Vào thời điểm đó, đây là vụ hack lớn thứ hai trên Ethereum. Sau đó, hacker đã phân phối 70.000 ETH đồng đều trên bảy ví khác nhau, một trong số đó bắt đầu chuyển đổi khoảng 300 ETH sang renBTC vào ngày 27 tháng 12 năm 2020.

Địa chỉ 0x4de76b3dfd38292ba71cf2465ca3a1d526dcb567 vẫn giữ 9.229 ETH và chưa thực hiện bất kỳ động thái nào kể từ ngày 27 tháng 12. Không có địa chỉ nào khác liên quan đến vụ hack Parity đã chuyển ETH của họ.

Bao Công

Theo The Block