Tiền điện tử

Hơn một nửa ví Cardano hiện đang staking ADA

Nội dung

Gần 55% các ví ADA trên thị trường ủy quyền tất cả tiền cho một stake pool. Sự gia tăng mạnh mẽ của các ví ADA mới được tạo ra mỗi ngày cùng với gia tăng tổng số ADA đã stake giúp Cardano trở thành mạng blockchain phi tập trung nhất trên thị trường cho đến nay.

Đầu tháng này, Cardano đã vượt qua Polkadot để trở thành mạng blockchain phi tập trung nhất hiện nay trên thị trường. Với hơn 69% tổng nguồn cung lưu hành của ADA được stake trên mạng, Cardano dường như đang thực hiện đúng lời hứa trở thành phi tập trung gấp 100 lần so với Bitcoin.

Sự gia tăng nhanh chóng của số lượng ví ADA mới tạo, cũng như tổng số ADA đã stake trên Cardano trong vài tháng qua được cho là do thị trường gấu nói chung, trong đó nhiều người nhận xét ADA đang phản ứng với sự bùng nổ của altcoin.

Tuy nhiên, vài tuần sau khi thị trường hợp nhất, hầu hết các chỉ số on-chain của Cardano dường như phát triển với tốc độ nhất quán.

Theo dữ liệu được nhà điều hành stake pool Cardano Pieter Nierop tổng hợp, số lượng ví đã ủy quyền tất cả ADA của họ đạt đến con số cao nhất mọi thời đại là 152,417. Con số này chiếm 54.92% trong số 277,538 ví ADA trên thị trường.

“Nhận thấy rằng tăng đến hơn 103,000 ví mới kể từ khi chúng tôi bắt đầu theo dõi các con số. Tăng gần 60%! Họ chắc chắn muốn ADA. Và tỷ lệ staking tăng từ 63,6% lên 69,38%. Vì vậy, chỉ còn 1.895 tỷ ADA đang lưu hành”.

ADA 1

Biểu đồ hiển thị số lượng ví được ủy quyền từ ngày 5/12/2020 đến ngày 24/1/2021 | Nguồn: Twitter

Kể từ đầu năm, hơn 600 triệu ADA được ủy quyền cho stake pool. Dữ liệu từ AdaPools và AdaStat đã chỉ ra rằng hiện có 22.1 tỷ ADA được stake — tăng mạnh so với mức 21.45 tỷ được stake vào ngày 1/1/2021.

ADA 2

Biểu đồ hiển thị tổng số ADA được stake trên mạng từ ngày 5/12/2020 đến ngày 24/1/2021 | Nguồn: Twitter

Một minh chứng khác thể hiện phân cấp nhanh chóng của Cardano là số lượng ADA trung bình được ủy quyền trên mỗi ví giảm mạnh. Kể từ ngày 25/12/2020, số lượng ADA trung bình trong các ví được ủy quyền giảm dần và hiện chỉ còn dưới 145,000 ADA. Như vậy, mạng đang được kiểm soát bởi số lượng lớn người dùng nắm giữ giá trị nhỏ hơn.

ADA 3

Biểu đồ hiển thị số ADA trung bình trên mỗi ví được ủy quyền từ ngày 5/12/2020 đến ngày 24/1/2021 | Nguồn: Twitter

Minh Anh

Theo Cryptoslate