Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Hợp đồng tương lai dầu thô: Có khả năng giảm hơn nữa

Nội dung

Hợp đồng mở trên thị trường tương lai dầu thô đã đảo chiều sau hai ngày giảm liên tiếp và đạt gần 8600 hợp đồng vào thứ Hai, theo thông tin sơ bộ từ CME Group. Khối lượng cũng đã tăng mạnh với khoảng 174.200 hợp đồng, cũng sau hai ngày điều chỉnh liên tiếp.

WTI có vẻ được hỗ trợ bởi đường SMA 200 ngày gần $37,50

Giá dầu WTI đã chạm ngưỡng hỗ trợ gần mốc $38 vào đầu tuần trong bối cảnh hợp đồng mở và khối lượng tăng. Trong bối cảnh đó, giá dầu có khả năng giảm hơn nữa mặc dù đường SMA 200 ngày trong khu vực $37.50 dự kiến sẽ cung cấp sự hỗ trợ vững chắc.

fxsoriginal