Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Hợp đồng tương lai dầu thô: Không loại trừ khả năng tăng cao hơn

Nội dung

Theo dữ liệu sơ bộ từ CME Group cho thị trường tương lai dầu thô, các nhà đầu tư đã thêm khoảng 10.500 hợp đồng mở vào thứ Năm tuần trước, ghi nhận mức tăng trong tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, khối lượng giao dịch tiếp tục biến động và giảm khoảng 150.500 hợp đồng.

WTI: Mọi sự chú ý hướng đến mốc $50.00

Sự phục hồi của WTI từ các mức thấp nhất hàng ngày là do số lượng hợp đồng mở tăng vào thứ Năm tuần trước, hỗ trợ quan điểm rằng xu hướng tăng giá có thể sẽ xảy ra trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, WTI hiện đang xem xét khả năng kiểm tra lại mốc quan trọng $50.00 trong các phiên tới.

fxsoriginal