Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Lãi suất dài hạn sẽ cao hơn rõ rệt nếu không có sự áp chế tài chính - Natixis

Nội dung

Lãi suất dài hạn ở khu vực đồng euro hiện bằng 0 và lãi suất dài hạn của các nước khu vực đồng euro cốt lõi hiện là âm. Tuy nhiên, việc nắm giữ trái phiếu hoặc nợ của khu vực công vẫn không giảm, mặc dù, do rủi ro về lãi suất, việc nắm giữ tiền gửi ngân hàng sẽ được ưu tiên hơn là trái phiếu. Theo các nhà kinh tế tại Natixis, có thể giải thích một cách có thể là áp chế tài chính, các quy tắc buộc các nhà đầu tư phải nắm giữ nợ công.

Trích dẫn chính

"Áp chế tài chính là bộ quy tắc buộc các nhà đầu tư phải nắm giữ nợ công. Điều này có thể liên quan đến các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quy tắc hạn chế đầu tư vào trái phiếu phi rủi ro, với nghĩa vụ ảo là nắm giữ trái phiếu từ các quốc gia lõi của khu vực đồng euro. Đối với các ngân hàng khu vực đồng euro, tỷ lệ thanh khoản (LCR) yêu cầu họ phải nắm giữ tài sản thanh khoản không có rủi ro, bao gồm cả trái phiếu chính phủ cụ thể là một trong những lý do giải thích cho mức nợ chính phủ cao của các ngân hàng. Đối với các công ty bảo hiểm, các quy tắc về Khả năng thanh toán II (Yêu cầu về khả năng vốn có khả năng thanh toán, SCR) dựa trên phân tích rủi ro mất mát trong thời gian 12 tháng, và do đó ảnh hưởng nặng các tài sản rủi ro, thúc đẩy các công ty bảo hiểm mua trái phiếu phi rủi ro. Ngoài ra, vì các quỹ đồng euro luôn có sự đảm bảo về vốn nên chắc chắn họ cũng được đầu tư nhiều vào trái phiếu phi rủi ro."

"Sự áp chế tài chính buộc các ngân hàng trung ương, ngân hàng và công ty bảo hiểm nước ngoài nắm giữ mức trái phiếu phi rủi ro cao bất thường. Nếu không có biện pháp áp chế tài chính, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có nghĩa vụ nắm giữ nhiều nợ công hơn đáng kể hoặc lãi suất dài hạn sẽ cao hơn, vì họ sẽ phải bù đắp cho rủi ro lãi suất và rủi ro mất khả năng thanh toán (thậm chí thấp) đối với trái phiếu chính phủ."