Tin chứng khoán

Mộc Châu Milk (MCM) được chấp thuận giao dịch trên UPCoM

Nội dung

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk). Số lượng chứng khoán khoán đăng kí giao dịch là 66,8 triệu đơn vị. 

Trước đó, cuối tháng 10, Mộc Châu Milk thông báo chốt danh sách cỏ đông để đăng kí lưu kí tại VSD và đăng kí giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các cổ đông được chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày 10/11.

Trong báo cáo mới đây, nhóm phân tích dữ liệu chứng khoán CTCP FiinGroup đánh giá GTNFoods và Vilico có nguồn thu chủ yếu đến từ hợp nhất doanh thu của Mộc Châu Milk.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, biên lãi ròng của Mộc Châu Milk tăng từ 6,5% cùng kì lên 9,7% và bằng một nửa biên lãi ròng của Vinamilk (20,2%). Do đó dư địa tăng trưởng của Mộc Châu Milk còn khá lớn.

Trở lại hoạt động của Mộc Châu Milk, theo các nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty có kế hoạch phát phát 43,2 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỉ đồng. Cụ thể, Mộc Châu Milk sẽ phát hành 3,34 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu mới).

Cùng với đó, công ty sẽ phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Vinamilk và GTNFoods với giá phát hành là 30.000 đồng/cp.