Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Mỹ: Chỉ số ngành Phi sản xuất của Fed Philladelphia cải thiện khiêm tốn lên 5,6 vào tháng 12

Nội dung

  • Chỉ số ngành Phi sản xuất của Fed Philladelphia tăng nhẹ trong tháng 12.
  • Chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn giao dịch trong sắc xanh trên 90,00 sau dữ liệu.

Chỉ số toàn phần về hoạt động kinh doanh cấp công ty của Cuộc khảo sát về triển vọng kinh doanh phi sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia đã cải thiện một chút từ 5,3 trong tháng 11 lên 5,6 trong tháng 12.

Các chi tiết khác của ấn phẩm tiết lộ rằng Chỉ số Việc làm toàn thời gian giảm từ 13,9 xuống -4,2, Chỉ số Đơn đặt hàng mới giảm từ -3,7 xuống -4,5 và Chỉ số Chi phí Tiền lương và Phúc lợi tăng từ 10,6 lên 14,4.

Phản ứng của thị trường

Chỉ số đồng đô la Mỹ phần lớn đã bỏ qua báo cáo này và gần đây đã đạt mức tăng hàng ngày khiêm tốn ở mức 90,17.