Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Mỹ: Chỉ số Niềm tin tiêu dùng của Conference Board giảm từ 92,9 xuống 88,6 trong tháng 12

Nội dung

  • Niềm tin của người tiêu dùng ở Mỹ tiếp tục xấu đi trong tháng 12.
  • Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng cao hơn vào giữa các mức 90 sau dữ liệu.

Niềm tin của người tiêu dùng ở Mỹ giảm trong tháng 12 với Chỉ số Niềm tin tiêu dùng của Conference Board giảm từ 92,9 xuống 88,6 trong tháng 11. Bài đọc này đã bỏ qua ước tính 97 của Reuters.

Các chi tiết khác của ấn phẩm tiết lộ rằng Chỉ số Tình hình Hiện tại giảm xuống 90,3 từ 105,9 và Chỉ số Kỳ vọng của Người tiêu dùng cải thiện khiêm tốn từ 84,3 lên 87,5. Cuối cùng, Chỉ số Khó kiếm việc làm đã tăng từ 19,4 lên 22.

Phản ứng của thị trường

Chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng cao hơn sau dữ liệu và gần đây đã tăng 0,45% trên cơ sở hàng ngày ở mức 90,45.